Spoločnosť – www.liftup.sk

LiftUp s.r.o.
Konateľ: Martin Boroň
Petrovianská 12585/50A
080 05 Prešov
Slovenská Republika
IČO: 52093603
DIČ: 2120885536
IČ DPH: SK2120885536
SK34 1100 0000 0029 4208 0605 (Tatra Banka)

Spôsoby doručenia zásielky (platí pre celú SR) a ceny dopravy:

a) doporučený balík SP, dobierka – 3,99 EUR
b) doporučený balík SP, platba vopred na účet – 1,99 EUR

Dodanie tovaru je v pracovných dňoch pondelok až piatok od 8:00 do 17:00
hodín.  

Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru:

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (Slovenská pošta a.s.) riadne prevziať,
skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto
neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia
porušenia originálnej pásky na tovare alebo zistenia iných porušení obalu
svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom
Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu
Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca
zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.