Spoločnosť – www.liftup.sk

LiftUp s.r.o.
Konateľ: Martin Boroň
Petrovianská 12585/50A
080 05 Prešov
Slovenská Republika
IČO: 52093603
DIČ: 2120885536
IČ DPH: SK2120885536
SK34 1100 0000 0029 4208 0605 (Tatra Banka)

Kupujúci je pri objednávke tovaru zvoliť jeden z ponúkaných spôsobov platenia
tovaru
Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby platenia ceny tovaru:
a) platba v hotovosti pri prevzatí tovaru
b) platba cez internetové rozhranie banky – prevodom na účet Predajca
c) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca